Mörkerkörning (var beredda på att viss ”terräng”körning kan förekomma), medtag fika.

Mörkerkörning (var beredda på att viss "terräng"körning kan förekomma), medtag fika.